Afgoderij is een groot onrecht

Overgeleverd door Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet ﷺ :

“Toen Allah het vers openbaarde: ‘Degenen die geloven en niet hun geloof met onrecht vermengen: zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden,’ zeiden wij: “O Boodschapper van Allah, en wie van ons doet zichzelf geen onrecht aan?” Daarop antwoordde de Profeet: “Het is niet hetgeen jullie zeggen, maar het (onrecht) betekent afgoderij (in het vers). Hebben jullie het advies van Luqman aan zijn zoon niet gehoord: “O mijn zoon, ken Allah geen deelgenoten toe: voorwaar, het toekennen van deelgenoten (aan Allah) is zeker een geweldig onrecht.”

AL-Bukhari

Het eerste vers staat in surah Al-A’naam (6:82) en het tweede vers met de woorden van Luqman, staat in surah Luqman (31:13).

Comments are closed.