Afbeelding maken

Ibn ‘Abbaas heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ heeft gezegd:

“Elke maker van afbeeldingen zal in het Vuur verblijven, en voor elke afbeelding die hij heeft gemaakt, zal er (ook) een ziel voor hem (de maker van afbeeldingen) worden gemaakt, die bestraft wordt in het Vuur”

Ibn ‘Abbaas zei: “Als je dat echt wil doen (het maken van afbeeldingen) doe het dan van bomen en andere objecten zonder ziel.”

(Moeslim)

Comments are closed.