Advies moeder aan zoon

Een vrouw zei tegen haar zoon: “Beste zoon! Ga zitten opdat ik je een
aanbeveling geef en ik reken op Allah dat Hij jou ingeeft om de goede
weg te volgen. Weet dat de aanbevelingen nuttiger is voor jou dan veel
van jou redeneringen.

Beste zoon! Vermijd laster want dat leidt tot wroeging en het drijft
degenen die van elkaar houden uit elkaar. Vermijd om op zoek te gaan
naar de gebreken van de mensen, want je zult een doelwit worden en
over het algemeen houdt het doelwit niet lang stand als er veel pijlen
zijn. Elke pijl die het doelwit raakt laat er een schram op na en met
de tijd stapelen de schrammen zich op tot ze het doelwit vernietigen,
hoewel het voordien sterk was.

Vermijd om je geloof op te offeren en om gierig te zijn met je
bezittingen. Als je iemand wil aansporen om het goede te doen, spoor
dan een vrijgevige man aan, want je zult er gemakkelijk in slagen om
hem te ontroeren en spoor geen gierige man aan, want hij is als een
rots die het water dat hij bevat niet laat opwellen.

Laat de eigenschappen die je bij de anderen waardeert een voorbeeld
zijn voor jou. Probeer zelf ook om ze te hebben. Vermijd de
eigenschappen die volgens jou slecht zijn, want over het algemeen ziet
de mens zijn eigen gebreken niet.”

Comments are closed.