15 eigenschappen van de ummah

‘Ali ibn Abi Talib zei: De Profeet ﷺ heeft gezegd:

“Als mijn oemmah vijftien eigenschappen heeft, dan zal de rampspoed over hen komen.” Iemand vroeg: Welke zijn het, o boodschapper van Allah? Hij zei: “Als de winst alleen maar onder de rijken wordt verdeeld en de armen daar niet van profiteren; als een onderpand iets wordt om winst mee te maken; als het betalen van de zakat een last wordt; als de man zijn vrouw gehoorzaamt en ongehoorzaam is aan zijn moeder; en zijn vrienden vriendelijk behandelt en zijn vader schuwt; als stemmen zich in de moskee verheffen; als de leider der mensen de ergste onder hen is; als de mensen iemand met respect behandelen omdat zij bang zijn dat hij anders iets slechts zal doen; wanneer er veel wijn wordt gedronken; als mannen zijde dragen; als zangeressen en muziekinstrumenten populair worden; wanneer de laatste mensen van deze oemmah de eerste vervloeken dan kunnen zij een rode wind verwachten, of zal de aarde hen verzwelgen of zullen zij in dieren veranderd worden.”

(At-Tirmidhi)

Comments are closed.