Voornaamste redenen Paradijs/Hel betreden

Abu Hurayra levert over:

De Profeet (vrede zij met hem) werd ondervraagd over de reden die het vaakst de mensen naar het Paradijs leidt. Hij antwoordde: ''De vrees voor Allah en het goede karakter.'' Hij werd ook gevraagd naar de reden die er het vaakst voor zorgt dat mensen naar de Hel gaan. Hij antwoordde: ''De tong (letterlijk: de mond) en de geslachtsdelen.''

[At-Tirmidhi]