0019. Zirr ibn Hubaysh heeft gezegd:

Ik ging naar Safwan ibn 'Assal om hem te ondervragen over het wrijven over de khuff*. Hij vroeg me: "Wat brengt jou hier, o Zirr?" - "Ik ben op zoek naar kennis," antwoordde ik hem. Toen zei hij me: "De engelen laten hun vleugels zakken voor degene die op zoek gaat naar kennis als teken van tevredenheid voor hetgeen hij vraagt." - "Het wrijven over de khuff na de ontlasting en de urine zit me dwars," vervolgde ik. "En aangezien jij behoorde tot de Metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem), ben ik je komen vragen of je iets dergelijks gehoord hebt." Hij zei: "Ja, en als we op reis waren, stond hij ons toe om onze khuff drie dagen lang aan te houden, ongeacht of we onze behoefte gedaan hadden of geslapen hadden, behalve als we in staat van grote onreinheid (janaaba) waren." Ik vervolgde: "Heb je hem iets horen zeggen over de liefde?" Hij zei me: "Ja, terwijl we op reis waren met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), riep een bedoeïen hem met een krachtige stem: "O Muhammad!" De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) antwoordde hem op dezelfde toon: "Hier ben ik!" Ik zei hem toen: "Wee jou! Je bevindt je vóór de Profeet (vrede zij met hem), spreek dus met zachte stem, zoals je werd voorgeschreven." De bedoeïen antwoordde: "Bij Allah! Ik zal niet met zachte stem spreken. De mens houst van bepaalde mensen, maar hij is er nog niet in geslaagd om hun rang te bereiken." De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde hem: "De mens zal op de Dag der Opstanding in het gezelschap zijn van degene van wie hij houdt." Toen hield hij niet op tegen ons te spreken totdat hij een deur vermeldde die zich situeert in het westen en waarvan de breedte - of de tijd die een ruiter nodig heeft om de breedte ervan af te leggen - overeenstemt met veertig of zeventig jaar wandelen.

(At-Tirmidhi)

 

Commentaar:

  • *Khuff: dit zijn een soort laarzen, meestal van soepel leer gemaakt, die tot boven de enkels komen. Deze dienden als schoenen in die tijd.
  • We worden aangespoord om op zoek te gaan naar kennis en om de mensen met kennis te ondervragen
  • Het is toegestaan om over de khuff te wrijven. De toegelaten periode is drie dagen en drie nachten voor de reiziger en één dag en één nacht voor degene die thuis verblijft. Opdat het wrijven geldig zou zijn, is het noodzakelijk dat de khuff rein zijn, dat ze aangetrokken werden in staat van reinheid en dat ze de enkels bedekken. Het wrijven over de khuff vervangt het wassen van de voeten bij de kleine rituele wassing (wudu). Voor de grote rituele wassing is het noodzakelijk om ze uit te doen. We vermelden dat dezelfde regel toegepast wordt op kousen.
  • Eén van de regels van fatsoen die we moeten naleven ten opzichte van geleerden en vrome mensen, is dat we met zachte stem spreken.
  • De Profeet (vrede zij met hem) was een voorbeeld wat zijn goedheid en zijn goed karakter betreft.
  • We moeten ons tot de mensen richten in functie van hun kennis en hun bekwaamheid om te redeneren. Eén van de gunsten van de liefde is dat de mens op de Dag der Opstanding in het gezelschap zal zijn van degenen waarvan hij houdt.
  • De deur van het berouw blijft geopend totdat de zon aan de kant van het westen opkomt.