Het gebed

Er zijn vijf verplichte gebeden:

  • ad-Dhohr (het middaggebed)
  • al-cAsr (het namiddaggebed)
  • al-Maghrib (het avondgebed)
  • al-cIshaa’ (het nachtgebed)
  • al-Fadjr (het ochtendgebed)

 

Anas bin Maalik overlevert:

“Op de nachtreis werd de Profeet opgedragen om vijftig gebeden te verrichten. Dit werd later gereduceerd tot vijf (gebeden). Daarna werd er (door Allah) geroepen: ,,O Mohammed! Het woord dat van mij afkomstig is wijzigt niet en tegenover het verrichten van deze vijf gebeden staat de beloning van vijftig gebeden.”                                                    

(al-Boekhari en Moeslim)

Hoedhayfah bin Yamaan overlevert:

“De Boodschapper van Allah zei (vrede zij met hem): ,,De Islam zal vervagen zoals de kleuren van een stof ook vervagen, totdat men niet meer weet wat het vasten, het gebed, de ceremoniele handelingen (Noesoek), en het geven uit liefdadigheid inhoudt. En in één nacht zal het boek van Allah worden weggenomen. En er resten alleen groepen van mensen, een oude man en een oude vrouw die zeggen: ,,Wij hebben onze vaders het volgende horen zeggen; “Laa ilaaha illAllah (er is geen god dan Allah), en wij zeggen dit ook.” Sillah vroeg daarna (aan Hoedhayfah): “Wat zal ‘Laa ilaaha illAllah’ hen baten terwijl zij niet eens weten wat het vasten, het gebed, de ceremoniele, en het geven uit liefdadigheid inhoudt.” Hierop wendde Hoedhayfah zich van hem af waarna hij (Sillah) dit driemaal herhaalde en iedere keer bleef Hoedhayfah zich afwenden. Na de derde keer kwam Hoedhayfah op hem af en zei: ,,O Sillah! Dit zal hen van het Vuur redden.” en herhaalde dit drie keer.                                                                                                              

(Sahih Soenan Ibn Maadjah)


Degene voor wie het gebed verplicht is:

 

Het gebed is verplicht voor iedere volwassen moslim die geestelijk gezond is.

cAli overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:

“De pen is opgeheven (schrijft niet) voor drie personen; de slapende totdat hij wakker wordt, het kind totdat het volwassen wordt en de geestelijk gestoorde totdat hij zijn verstand hervindt.”

(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Het is aan de voogd van het kind om het gebed aan hem op te dragen, zelfs als het kind de leeftijd nog niet heeft bereikt waarop het gebed verplicht wordt voor hem. Dit wordt gedaan om het kind bekend te maken met het gebed. cAmr bin Shoecayb overlevert op autoriteit van zijn vader, die weer overlevert op autoriteit van zijn vader dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei:

“Draagt jullie kinderen op om het gebed te verrichten op hun zevende, en tucht hen op hun tiende (als zij dit niet willen doen). En scheidt hun bedden.”                                                            

(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Het gebed in een notendop

Het gebed wordt in het Arabisch ook wel salaah genoemd (of salaat). Het gebed is als het ware een gesprek met Allah, een band met Allah die de gelovige onderhoudt.

Dagelijks richt de moslim zich tot de qiblah (richting Mekka, waar de moslim naar toe bidt) en verricht door middel van bepaalde handelingen en uitspraken het gebed tot Allah.

 

Het gebed is een zeer belangrijke steunzuil binnen de islam. Wanneer iemand de geloofsgetuigenis uitspreekt, is de volgende stap het verrichten van het gebed. Het gebed maakt de gelovige sterk en het herinnert de gelovige aan Allah. Dagelijks zijn we druk met werk, school en andere verplichtingen. Hierdoor wordt vaak het doel van de schepping van de mens vergeten: het aanbidden van Allah. Maar doordat de moslim zich vijf keer per dag tot Allah dient te richten in het gebed, worden we weer herinnerd aan ons doel, we vernieuwen de band met onze Heer en we verrichten natuurlijk een daad van aanbidding.

 

Het belang van het gebed wordt ons duidelijk in het feit dat we op de Dag des Oordeels allereerst ondervraagt zullen worden over het gebed. De Profeet (vrede zij met hem) zei:

“De eerste van zijn daden waarover de dienaar op de Dag des Oordeels rekenschap gevraagd zal worden, is zijn salaah. Wanneer die in orde bevonden wordt, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde bevonden wordt, is hij geruïneerd en verloren. Wanneer hij tekortschiet met betrekking tot zijn verplichte gebeden, zal de Heer zeggen: “Bekijk of er bij de vrijwillige handelingen van Mijn dienaar iets is dat de tekortkomingen in zijn verplichte gebeden compenseert.” Vervolgens worden al zijn (verplichte) handelingen zo bekeken.”

(At-Thirmidhi)

 

Het verrichten van het gebed is dus een belangrijke zuil van de islam en dient nagekomen te worden. Het houdt de band die wij hebben met Allah in stand en het is eveneens een reiniging van onze zonden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“Vertel mij, als er bij een van jullie een rivier voor zijn deur zou lopen, en hij zou er vijfmaal per dag een bad in nemen, zou er dan nog enig vuil op hem overblijven?” Zij zeiden: “Er zou geen vuil op hem overblijven.” Hij zei: “Dit is een vergelijking met de vijf gebeden, Allah vergeeft onze zonden vanwege hen.”

(Boekhaarie en Moeslim)

Tijdens het gebed worden er vele smeekbeden uitgesproken in verschillende houdingen. De smeekbeden en het gebed zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.